Mỗi ngày đến trường là một ngày vui.
Chủ nhật, 21/11/2021, 10:0
Lượt đọc: 43

Chương trình phát động và hướng dẫn tham gia Hội thi trực tuyến "Em yêu Tổ quốc Việt Nam" lần 8 - Năm 2021

Nhằm giới thiệu và hướng dẫn đội viên lớp 4, 5 tham gia tốt các nội dung của hội thi trực tuyến "Em yêu Tổ quốc Việt Nam" lần 8 năm 2021, Liên đội xin mời các bạn cùng xem video và thực hiện theo hướng dẫn cụ thể.
Hội thi là cơ sở để Liên đội đánh giá quá trình rèn luyện của các bạn đội viên, từ đó bình chọn danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ năm học 2021-2022. Bên cạnh đó, Liên đội cũng tuyên dương và khen thưởng các tập thể, cá nhân tham gia tốt Hội thi.
Liên đội mong rằng quý thầy cô giáo viên phụ trách chi, quý phụ huynh và các em học sinh sẽ ủng hộ và tích cực hưởng ứng hội thi năm nay.

 

 

Tác giả: VTPT

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87