Mỗi ngày đến trường là một ngày vui.
Thứ tư, 16/10/2019, 0:0
Lượt đọc: 121

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY KHỐI 5

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠYKHỐI 5

TUẦN 4

( Từ ngày 16/9/2019   đến   20/9/2019  )

 

MÔN / PHÂN MÔN

TÊN BÀI DẠY

TIẾT THEO PPCT

TIẾNG VIỆT

 

Tập đọc

Những con sếu bằng giấy.

7

Tập đọc

Bài ca về trái đất.

8

LT& câu

Từ trái nghĩa.

7

LT& câu

Luyện tập về từ trái nghĩa.

8

Tập L Văn

Luyện tập tả cảnh.

7

Tập L văn

Tả cảnh (Kiểm tra viết).

8

Chính tả

Nghe viết: Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ.

4

Kể chuyện

Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai

4

TOÁN

 

Toán

Ôn tập và bổ sung về giải toán

16

Toán

Luyện tập

17

Toán

Ôn tập và bổ sung về giải toán (tt)

18

Toán

Luyện tập

19

Toán

Luyện tập chung

20

KHOA HỌC

LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ

 

Khoa học

Từ tuổi vị thành niên đến tuổi già

7

Khoa học

Vệ sinh ở tuổi dậy thì

8

Lịch sử

Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

4

Địa lý

Sông ngòi

4

NGHỆ THUẬT

 

Âm nhạc

Học hát: Bài Hãy giữ cho em bầu trờixanh

4

Mỹ thuật

Vẽ theo mẫu: Vẽ khối hộp và khối cầu

4

Kỹ thuật

Thêu dấu nhân

4

Thể dục

ĐHĐN- T/C “Hoàng Anh, Hoàng Yến”

7

Thể dục

ĐHĐN - T/C “Mèo đuổi chuột”

8

ĐẠO ĐỨC

GDTT

Đạo đức

Có trách nhiệm về việc làm của mình

4

GDTT

Củng cố nề nếp lớp

4

            Khối trưởng                                                                            BGH duyệt

 

 

 

 

 

 

         Lê Phúc Thành

Tác giả: LÊ PHÚC THÀNH
Nguồn tin: KHỐI 5

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86