Mỗi ngày đến trường là một ngày vui.
Thứ ba, 8/12/2020, 0:0
Lượt đọc: 211

LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ Tuần 15 Năm học 2020-2021

Trực tuần Cơ sở 1: Cô Nguyễn Thị Bảo Khuyên (sáng), cô Nguyễn Thụy Anh Thư (chiều)

Trực tuần Cơ sở 2: Cô Võ Bảo Khuyên (sáng), cô Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (chiều)

 

Ngày

Nội dung công tác

Thành phần

Thời gian

Địa điểm

Thứ hai

S:

 

 

 

07/12

Thực hiện chương trình dạy học tuần 14.

Tổ chức hoạt động trải nghiệm chủ đề 4 “Em tự chăm sóc và phục vụ bản thân” – tuần 2 “Thể thao rèn luyện sức khỏe”.

GVCN và BM

7g30

Tại phòng học

 

C:

 

 

 

 

Tổ chức kiểm tra định kỳ Học kỳ I chương trình Tiếng Anh tích hợp (theo thời khóa biểu từ 07 đến 15/12/2020).

Các lớp tích hợp

 

Tại phòng học

 

Tiếp Đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh và hoạt động bếp ăn.

HT, PHT

14g00

Phòng họp

Thứ ba

S:

 

 

 

08/12

 

 

 

 

 

C:

 

 

 

 

Dự họp giao ban công tác phổ cập.

Th. Trí

14g30

Phòng Giáo dục

 

Hạn chót cập nhật báo cáo cuyên môn lớp Một.

C. PHT

 

Trực tuyến

 

Nộp lập hồ sơ cấp bù kinh phí năm học 2019-2020 và hỗ trợ y tế từ tháng 1/2020 đến 12/2020 (theo mẫu).

KT

 

VB + file: phamvanvinh1970@gmail.comnghiepke63@gmai.com

Thứ tư

S:

 

 

 

09/12

 

 

 

 

 

Dự giờ góp ý chuyên đề Tiếng Việt lớp Một.

C. PHT

7g30

Trường Th Lương Định Của

 

C:

 

 

 

 

Hạn chót gửi bộ đề kiểm tra định kỳ Học kỳ I môn Tiếng Anh (Nói).

TTCM Tiếng Anh.

14g00

C. PHT

 

Hạn chót gửi bộ đề kiểm tra định kỳ Học kỳ I môn Tin học.

Th. Thủy, Th. Danh.

14g00

Th. PHT

Thứ năm

S:

 

 

 

10/12

 

 

 

 

 

C:

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ sáu

S

 

 

 

11/12

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

Hạn chót gửi bộ đề kiểm tra định kỳ Học kỳ I môn Tiếng Việt, Lịch sử và Địa lý, Tiếng Anh (Nghe – Đọc – Viết).

TTCM tổ Một à Năm, Tiếng Anh

14g00

C. PHT

 

Hạn chót gửi bộ đề kiểm tra định kỳ Học kỳ I môn Toán, Khoa học.

Th. PHT

Thứ bảy

Thi giáo viên dạy giỏi Tiểu học cấp thành phố (vòng thi thuyết trình).

C. Mai Liên, C. Thanh Trúc, C. Tuyết Lan

 

Trường TH Hòa Bình, Q1

12/12

Bảo vệ trực theo phân công.

 

 

 

Chủ nhật

Bảo vệ trực theo phân công.

 

 

 

13/12

 

 

 

 


88