Quyết định thành lập đoàn đánh giá ngoài năm học 2016-2017

Trang:1

Thực hiện Quyết định số 71/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 13 tháng 01 năm 2017 về việc Thành lập Đoàn đánh giá ngoài trường Tiểu học Phan Đình Phùng, Quận 3.

Ngày 16/02/2017 Đoàn đánh giá ngoài về Khảo sát sơ bộ tại trường Tiểu học Phan Đình Phùng.

Thành phần:

 Bà Nguyễn Thị Đoan Trang - Trưởng đoàn

 Ông Nguyễn Quang Vinh - Thư ký

 

Thống nhất kế hoạch làm việc tại đơn vị theo các nội dung:

1. Trao đổi về kết quả nghiên cứu hồ sơ đánh giá.

2. Những yêu cầu khác

- Bố trí phòng làm việc có trang thiết bị cần thiết: bàn làm việc, 1 máy tính, 1 máy in, các minh chứng cần kiểm tra và bổ sung.

- Bố trí một phòng để trao đổi, phỏng vấn.

- Cử người hỗ trợ đoàn đánh giá ngoài để giải quyết nhựng yêu cầu làm việc trong 3 ngày.

- Thông báo cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh và học sinh về kế hoạch làm việc, mục đích, ý nghĩa của đợt khảo sát chính thức.

 

Ngày 28/02/2017 Đoàn đánh giá ngoài về Khảo sát chính thức tại trường Tiểu học Phan Đình Phùng.

Thành phần:

 Bà Nguyễn Thị Đoan Trang - Trưởng đoàn

 Ông Nguyễn Quang Vinh - Thư ký

 Bà Phan Thị Châu - Ủy viên

 Bà Ngô Thanh Liên - Ủy viên

 Bà Trịnh Thị Hà Huyên - Ủy viên

Đoàn đánh giá ngoài thực hiện công việc tại trường trong 3 ngày. Từ ngày 28/02/2017 đến ngày 02/3/2017.

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích