Mỗi ngày đến trường là một ngày vui.
Thứ bảy, 21/8/2021, 13:19
Lượt đọc: 240

Giới thiệu website "Hành trang số" đọc sách giáo khoa trực tuyến

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, thư viện nhà trường đã liên hệ với đơn vị phát hành sách và chuẩn bị đầy đủ nguồn sách phục vụ cho năm học 2021 - 2022.Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, kế hoạch giới thiệu và tư vấn sách giáo khoa mới của thư viện bị tạm hoãn đến khi có thông báo mới của nhà trường.

Trong thời gian chờ đợi, thư viện xin giới thiệu và chia sẻ đến quý thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh website Hành trang số của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Khi truy cập website, quý thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh sẽ được đọc sách giáo khoa, sách bài tập, sách giáo viên miễn phí mà không cần đăng nhập hay mở tài khoản.

  Bộ sách Chân trời sáng tạo Lớp 1:

  https://hanhtrangso.nxbgd.vn/sach-dien-tu?book_active=0&classes=1

Bộ sách Chân trời sáng tạo Lớp 2:

  https://hanhtrangso.nxbgd.vn/sach-dien-tu?book_active=0&classes=2

 

 

 

Tác giả: VTPT

88