Mỗi ngày đến trường là một ngày vui.
Thứ bảy, 25/3/2017, 0:0
Lượt đọc: 542

GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH KHỐI BỐN ĐỢT 3 – HỌC KỲ 2 – NĂM HỌC 2016-2017

GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH KHỐI BỐN ĐỢT 3 – HỌC KỲ 2 – NĂM HỌC 2016-2017

GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH KHỐI BỐN

ĐỢT 3 – HỌC KỲ 2 – NĂM HỌC 2016-2017

LỚP

TUẦN

NGÀY

GIỜ

NỘI DUNG GIÁO DỤC

4/1

32

Thứ tư

(19/04/2017)

14g00

Cách làm rau câu dừa

4/2

32

Thứ tư

(19/04/2017)

9g10

Cách làm yaourt tắc

4/3

28

Thứ tư

(22/03/2017)

15g00

Cách pha nước chanh dây

4/4

28

Thứ tư

(22/03/2017)

14g30

Cách pha nước dâu tây

4/5

29

Thứ tư

(29/03/2017)

14g00

Bánh mì kẹp trứng và xúc xích

4/6

29

Thứ tư

(29/03/2017)

9g10

Cách pha nước tắc

4/7

30

Thứ tư

(05/04/2017)

14g00

Cách pha nước tắc

4/8

30

Thứ tư

(05/04/2017)

8g10

Cách pha nước dâu tây

4/9

31

Thứ tư

(12/04/2017)

14g00

Pha trà đào trân châu

 

4/10

31

Thứ tư

(12/04/2017)

9g10

Cách chiên trứng ốp la

 

 

Tác giả: LÊ BỘI NGỌC

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86