Mỗi ngày đến trường là một ngày vui.
Thứ tư, 16/10/2019, 0:0
Lượt đọc: 127

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY KHỐI 5- TUẦN 6

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠYKHỐI 5

TUẦN 6

( Từ ngày 30/9/2019   đến   4/10/2019  )

 

MÔN / PHÂN MÔN

TÊN BÀI DẠY

TIẾT THEO PPCT

TIẾNG VIỆT

 

Tập đọc

Sự sụp đổ của chế độ a pác thai.

11

Tập đọc

Tác phẩm của Sile và tên phát xít.

12

LT& câu

MRVT: Hữu nghị - Hợp tác.

11

LT& câu

Dùng từ đồng âm để chơi chữ ( Giảm tải )

12

Tập L Văn

Luyện tập làm đơn.

11

Tập L văn

Luyện tập tả cảnh.

12

Chính tả

Nhớ viết: Ê mi li, con …

6

Kể chuyện

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

6

TOÁN

 

Toán

Luyện tập

26

Toán

Héc-ta

27

Toán

Luyện tập

28

Toán

Luyện tập chung

29

Toán

Luyện tập chung

30

KHOA HỌC

LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ

 

Khoa học

Dùng thuốc an toàn

11

Khoa học

Phòng bệnh sốt rét

12

Lịch sử

Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước

6

Địa lý

Đất và rừng

6

NGHỆ THUẬT

 

Âm nhạc

Học hát: Bài Con chim hay hót

6

Mỹ thuật

Vẽ trang trí: Vẽ hoạ tiết đối xứng qua trục

6

Kỹ thuật

Chuẩn bị nấu ăn

6

Thể dục

ĐHĐN - T/C “Chuyển đồ vật”

11

Thể dục

ĐHĐN - T/C “Lăn bóng bằng tay”

12

ĐẠO ĐỨC

GDTT

Đạo đức

Có chí thì nên

6

GDTT

Công tác tháng 10

6

            Khối trưởng                                                                            BGH duyệt

 

 

 

 

 

 

         Lê Phúc Thành

Tác giả: LÊ PHÚC THÀNH
Nguồn tin: KHỐI 5

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86