Mỗi ngày đến trường là một ngày vui.
Thứ tư, 16/10/2019, 0:0
Lượt đọc: 174

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY KHÔI 5 - TUẦN 7

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠYKHỐI 5

TUẦN 7

( Từ ngày 7/10/2019   đến   11/10/2019  )

 

MÔN / PHÂN MÔN

TÊN BÀI DẠY

TIẾT THEO PPCT

TIẾNG VIỆT

 

Tập đọc

Những người bạn tốt.

13

Tập đọc

Tiếng đàn ba la lai ca trên sông Đà.

14

LT& câu

Từ nhiều nghĩa.

13

LT& câu

Luyện tập về từ nhiều nghĩa.

14

Tập L Văn

Luyện tập tả cảnh.

13

Tập L văn

Luyện tập tả cảnh.

14

Chính tả

Nghe viết: Dòng kinh quê hương

7

Kể chuyện

Cây cỏ nước Nam.

7

TOÁN

 

Toán

Luyện tập chung

31

Toán

Khái niệm số thập phân

32

Toán

Khái niệm số thập phân (tt)

33

Toán

-Hàng của số t. phân .Đọc,viết số t.phân

34

Toán

Luyện tập

35

KHOA HỌC

LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ

 

Khoa học

Phòng bệnh sốt xuất huyết

13

Khoa học

Phòng bệnh viêm não

14

Lịch sử

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

7

Địa lý

Ôn tập

7

NGHỆ THUẬT

 

Âm nhạc

Ôn tập bài hát: Con chim hay hót

7

Mỹ thuật

Vẽ tranh: Đề tài An toàn giao thông

7

Kỹ thuật

Nấu cơm

7

Thể dục

ĐHĐN - T/C “Trao tín gậy”

13

Thể dục

ĐHĐN - T/C “Trao tín gậy”

14

ĐẠO ĐỨC

GDTT

Đạo đức

Nhớ ơn tổ tiên

7

GDTT

Sinh hoạt kỉ niệm ngày 15/10

7

            Khối trưởng                                                                            BGH duyệt

 

 

 

 

 

 

         Lê Phúc Thành

 

Tác giả: LÊ PHÚC THÀNH
Nguồn tin: KHỐI 5

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86