Mỗi ngày đến trường là một ngày vui.
Thứ tư, 16/10/2019, 0:0
Lượt đọc: 135

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY KHỐI 5

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠYKHỐI 5

TUẦN 2

( Từ ngày 2/9/2019   đến   6/9/2019  )

 

MÔN / PHÂN MÔN

TÊN BÀI DẠY

TIẾT THEO PPCT

TIẾNG VIỆT

 

Tập đọc

Nghìn năm văn hiến.

3

Tập đọc

Sắc màu em yêu.

4

LT& câu

MRVT: Tổ quốc.

3

LT& câu

Luyện tập về từ đồng nghĩa.

4

Tập L Văn

Luyện tập tả cảnh

3

Tập L văn

Luyện tập làm báo cáo thống kê.

4

Chính tả

Nghe viết: Lương Ngọc Quyến.

2

Kể chuyện

Kể chuyện đã nghe, đã đọc

2

TOÁN

 

Toán

Luyện tập

6

Toán

Ôn tập: phép cộng, phép trừ hai phân số.

7

Toán

Ôn tập: phép nhân, phép chia hai phân số.

8

Toán

Hỗn số

9

Toán

Hỗn số (tt)

10

KHOA HỌC

LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ

 

Khoa học

Nam hay nữ

3

Khoa học

Cơ thể chúng ta được hình thành như thế nào?

4

Lịch sử

Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước

2

Địa lý

Địa hình và khoáng sản

2

NGHỆ THUẬT

 

Âm nhạc

Học hát: Bài Reo vang bình minh

2

Mỹ thuật

Vẽ trang trí: Màu sắc trong trang trí

2

Kỹ thuật

Đính khuy hai lỗ

2

Thể dục

ĐHĐN - T/C “Chạy tiếp sức”

3

Thể dục

ĐHĐN - T/C “Kết bạn”

4

ĐẠO ĐỨC

GDTT

Đạo đức

Em là học sinh lớp 5

2

GDTT

Công tác tháng 9

2

            Khối trưởng                                                                            BGH duyệt

 

 

 

 

 

 

         Lê Phúc Thành

Tác giả: LÊ PHÚC THÀNH
Nguồn tin: KHỐI 5

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86