Mỗi ngày đến trường là một ngày vui.
Thứ tư, 16/10/2019, 0:0
Lượt đọc: 134

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY KHỐI 5

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠYKHỐI 5

TUẦN 3

( Từ ngày 9/9/2019   đến   13/9/2019  )

 

MÔN / PHÂN MÔN

TÊN BÀI DẠY

TIẾT THEO PPCT

TIẾNG VIỆT

 

Tập đọc

Lòng dân.

5

Tập đọc

Lòng dân (tt).

6

LT& câu

MRVT: Nhân dân.

5

LT& câu

Luyện tập về từ đồng nghĩa.

6

Tập L Văn

Luyện tập tả cảnh.

5

Tập L văn

Luyện tập tả cảnh.

6

Chính tả

Nhớ viết: Thư gửi các học sinh.

3

Kể chuyện

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

3

TOÁN

 

Toán

Luyện tập

11

Toán

Luyện tập chung

12

Toán

Luyện tập chung

13

Toán

Luyện tập chung

14

Toán

Ôn tập về giải toán

15

KHOA HỌC

LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ

 

Khoa học

Cần làm gì để cả mẹ và em bé đều khoẻ?

5

Khoa học

Từ lúc mới sinh đến tuổi dậy thì

6

Lịch sử

Cuộc phản công ở kinh thành Huế

3

Địa lý

Khí hậu

3

NGHỆ THUẬT

 

Âm nhạc

Ôn tập bài hát: Reo vang bình minh

3

Mỹ thuật

Vẽ tranh: Đề tài Trường em

3

Kỹ thuật

Thêu dấu nhân

3

Thể dục

ĐHĐN - T/C “Bỏ khăn”

5

Thể dục

ĐHĐN - T/C “Đua ngựa”

6

ĐẠO ĐỨC

GDTT

Đạo đức

Có trách nhiệm về việc làm của mình

3

GDTT

Củng cố nề nếp lớp

3

            Khối trưởng                                                                            BGH duyệt

 

 

 

 

 

 

         Lê Phúc Thành

Tác giả: LÊ PHÚC THÀNH
Nguồn tin: KHỐI 5

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86