Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục năm học 2016-2017

Trang:1

Ngày 03 tháng 8 năm 2017 Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1630-2/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD về việc công nhận Trường Tiểu học Phan Đình Phùng, Quận 3 đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1.

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích